บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมแสดงเทคโนโลยี ในงาน Medical Devices ASEAN 2019 (MDA2019) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ที่จัดแสดงขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ และบริการสุขภาพ ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2019 เราได้นำsolution ในกลุ่ม healthcare มารวมไว้ในงานนี้แล้ว

Leave a Reply