• เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น RRU-16

  ฿135,000.00
 • MEKHA Wireless sensor

 • MEKHA Industrial Gateway

 • Isolation Chamber Negative Pressure

 • MEKHA Telematics Gateway

 • GPS Synchronize Real Time Clock

 • Fall Prevention Sensor

 • CAPS Mini-commercial air purification system (เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์)

  ฿60,000.00
 • เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ รุ่น Save Space

 • Cold condition monitoring for good health

 • Plug in Plus Air Purification System (เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์)

  ฿40,000.00