ของสำคัญชนิดใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้น้ำยา alcohol free spray ในการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค

สถานการณ์การขาดแคลนแอลกอฮอล์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคนั้น ยังไม่บรรเทาลงเท่าไหร่ แถมมีมิจฉาชีพเริ่มเอา “เมทิลแอลกอฮอล์” มาหลอกขาย ปลอมว่าเป็น “เอทิลแอลกอฮอล์” บรรจุขวด ติดฉลากให้คนหลงเชื่อ ซื้อไปทำเจลแอลกอฮอล์ใช้กัน โดยไม่คาดคิด ถึงอันตรายของเมทิลแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์มี2 ประเภท ได้แก่

1.เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) เหลวใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถระเหย ได้ดี เกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อยเพื่อทำให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ทั่วไปนั้น มักผลิตจากพืช 2 ประเภท คือ พืชประเภทน้ำตาล เช่น อ้อย บีทรูท และพืชจำพวกแป้ง เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

  1. 2. เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือ เมทานอล (methanol)เป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษ ห้ามใช้กับร่างกาย ใช้ในสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สำหรับผสมแลคเกอร์ เมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ กรณีที่มีการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาอาจส่งผลท้าให้เยื่อบุตาอักเสบ หากสูดดมเข้าไปมากๆจะท้าให้เกิด การปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจล้าบาก การมองเห็นจะผิดปกติจนอาจท้าให้ตาบอดได้

เนื่องจากแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติการกัดกร่อนสูง ซึ่งสามารถกัดกร่อนยาง พลาสติกบางชนิด และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของเครื่องใช้  รวมถึงเกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อเซลล์ผิวหนัง   ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงมีผู้เชี่ยวชาญผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อเซลล์ผิว มีความเข้มข้นสูง มีส่วนผสมของซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ (Silver) ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (Nanometer) คือ มีขนาดไม่เกิน 100 นาโนเมตร เทียบเท่ากับดีเอ็นเอในร่างกายของมนุษย์ และเนื่องจากขนาดที่เล็กนี่เอง ทำให้มีปริมาณพื้นที่ผิวสูง ซึ่งสามารถสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99%  เรียกน้ำยาตัวนี้ว่า alcohol free spray สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้นานถึง24ชม. มากกว่าแอลกอฮอล์ถึง100 เท่า ไม่ทำลายพื้นผิวของใช้ประเภทเครื่องหนังโดยเฉพาะกระเป๋าแบรนเนม ของรักของหวง ในบรรดาสาวๆหลายคน หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  ยาง พลาสติกบางชนิด และโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง  เอาเป็นว่าไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เหมือนแอลกอฮอล์นะจ๊ะ

ของสำคัญชนิดใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้น้ำยา alcohol free spray ในการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค

  • ของใช้ในบ้าน เช่น ทีวี ตู้เย็น (เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด)
  • ในร้านอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน (อาจเกิดสนิม)
  • โรงเรียน มหาวิทยาลัย  เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน
  • ห้างสรรพสินค้า เช่น ในลิฟท์
  • โรงแรม เช่น สุขภัณฑ์
  • สถานบันเทิง เช่น บริเวณเคาท์เตอร์ โต๊ะเก้าอี้

อ้างอิง        : https://www.mhesi.go.th/main/th/38-service/service-info/1260-algohol

: https://www.sanook.com/home/24853/

:https://www.lifetrendshop.com/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C/