Energy management solution

  • Verdigris Advance Energy management solution

เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับหน่วยงานที่ในแต่ละวันมีผู้คนผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ หรือแม้แต่ ร้านสะดวกซื้อ ต่างเตรียมพร้อมออกมาตรการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบกด และมีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้าพื้นที่

Read More

GPS Tracker Module

ในยุคสมัยที่เปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน  สไตล์การช้อปปิ้งของ GEN Z ก็เปลี่ยนไป โดยพบว่าชอบช้อปผ่านออนไลน์เพราะมีความสะดวก พฤติกรรมกลุ่มนี้จะมีการเปรียบเทียบสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆ และมักเข้าไปเช็คสินค้าและบริการตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็นประจำ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยในบางรายอาจจะมีการเข้าไปจับหรือสัมผัสสินค้าที่ Physical Store เพื่อเห็นสินค้าจริง และตัดสินใจซื้อผ่านออนไลน์เมื่อมีโปรโมชั่นที่ดีกว่า

Read More