Solution Temperature

ประโยชน์ของ Temperature Module

  • ลดความเสียหายสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
  • วัดอากาศภายนอกรถในระหว่างการเคลื่อนย้าย/เปลี่ยนถ่ายสินค้า
  • ตรวจจับพฤติกรรมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ได้ข้อมูลแบบReal time

บทความที่เกี่ยวข้องกับSolution นี้

  1. https://bit.ly/3dA22RW
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest