Plug in Plus Air Purification System (เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์)

ผลิตภัณฑ์ RGF จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ รุ่น Plug in Plus Air Purification System (เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์) สำหรับติดตั้งในห้องทำงาน ห้องแล็ป โรงพยาบาล ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนอน ที่พักอาศัย เป็นต้น

฿40,000.00

ผลิตภัณฑ์ RGF จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ รุ่น Plug in Plus Air Purification System (เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และกลิ่นไม่พึงประสงค์) สำหรับติดตั้งในห้องทำงาน ห้องแล็ป โรงพยาบาล ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนอน ที่พักอาศัย เป็นต้น

หลักการทำงาน :  การฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น เป็นการทำงานที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำงาน เพื่อป้องกันสารตกค้าง หรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่ติดตั้ง มีCell ทำปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นขั้นสูงในการสร้าง Super Oxide Ions, Hydroxyl Radicals และ Hydroperoxyl หรือ Hydroperoxide ions จากความชื้นในอากาศและอ็อกซิเจน เรียกว่า AOPs ions สามารถปล่อย AOPs ions ออกมาสู่ภายนอกเครื่อง เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานที่ติดตั้ง และกำจัดกลิ่นต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นการนำพาอากาศผ่านสู่ตัวเครื่อง เพื่อลดปัญหาการดึงอากาศเข้าสู่ตัวเครื่องไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการแพร่เชื้อโรคหรือกลิ่นในอาคารได้

คุณสมบัติทางเทคนิค                                                                                                                                                                                                          

  • สามารถฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิวของวัสดุๆต่างๆได้ อาทิเช่นพื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของภายในห้อง
  • สามารถกำจัดกลิ่นในอากาศ ได้แก่กลิ่นไอระเหยของสารเคมี กลิ่นควัน กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่างๆได้
  • ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน สามารถเสียบเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ หรือเกาะติดผนังได้
  • ต่างจากUV และ โอโซน สามารถเปิดทำงานแบบ 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น แบบ Realtime โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคหรือรับกลิ่นไอสารระเหย โดยที่Cell สร้างปฏิกิริยา Oxidizer ขั้นสูงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 18,000 ชั่วโมง
  • มีไส้กรองชนิด Electrostatic filter สำหรับดักจับฝุ่นละออง แบบถอดออกได้
  • มีขนาดตัวเครื่องประมาณ (กว้างxลึกxสูง) 6.25x75x10 นิ้ว
  • สามารถใช้งานได้กับสถานที่ขนาดพื้นที่สูงสุด 800 ตารางฟุต หรือ 74 ตารางเมตร