แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ติดเชื้ออันตราย แบบความดันลบ

เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ ขอแนะนำ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบ รุ่น NP-01 ผลิตภัณฑ์ MED ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบโดยติดตั้งระบบกรองอากาศแรงดันลบเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตรายและอุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนแก่ทีมผู้ใช้งาน ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตรายที่ทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุด

เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ ขอแนะนำ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบ รุ่น NP-01 ผลิตภัณฑ์ MED ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบโดยติดตั้งระบบกรองอากาศแรงดันลบเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตรายและอุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนแก่ทีมผู้ใช้งาน ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตรายที่ทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุด

คุณลักษณะเฉพาะ
1.แรงกดอากาศแรงดันลบภายในห้องจะขึ้นถึง –20 Pa หลังจากที่เปิดเครื่องประมาณ 2 นาที
2.ตัวห้องแยกสามารถใช้กับเปลซึ่งง่ายต่อการย้ายผู้ป่วย
3.รอบตัวจะมีซิป เปิด-ปิด สามารถใช้งานได้ง่าย
4.มีแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานต่อเนื่องประมาณ 5 ชั่วโมง
5.สามารถพับเก็บได้เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บกรณีไม่ใช้งาน
6.โครงสร้างทำจากฟิล์ม Thermoplastic Polyurethane เป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วน
ป้องกันคราบต่างๆและมีความยืดหยุ่นและมีเสาโครงสร้างทำจาก ABS เพื่อความคงทนของ
โครงสร้าง
7.มีสายรัดสำหรับรัดผู้ป่วยไม่ให้เคลื่อนที่กรณีมีการเคลื่อนย้าย
8.รอบเครื่องมีช่องสำหรับสอดมือเข้าไปประมาณ 10 ช่อง
9.ตัวเครื่องมีขนาดประมาณ (ยxกxส) 1800x630x430 มิลลิเมตร ±20%
10.ตัวเครื่องมี Hepa Filter สำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 99.999% สำหรับฝุ่นละอองขนาด 0.3 um
11.มีอัตราการไหลเวียนของอากาศ ประมาณ 67±10%
12.ขณะทำงานมีเสียงรบกวนไม่เกิน 47dB(A)
13.มีการแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียงในกรณีแรงดันในห้องผิดปกติและแบตเตอรี่ใกล้หมด
14.สามารถรับนํ้าหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม
15.ใช้ไฟฟ้า 220V±10% , 50/60Hz Battery Voltage:DC12V
16.มีนํ้าหนักประมาณ 18 กิโลกรัม