เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น RRU-16

เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส Rapid Recovery Unit Air Purification and Control System แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น RRU-16 ผลิตภัณฑ์RGF จากประเทศสหรัฐอเมริกา

฿135,000.00

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส สำหรับห้องพัก ห้องทำงาน แบบเคลื่อนที่ได้

COVID-19 เป็นวิกฤตระดับโลก ทำให้หลายๆคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและป้องกันตัวเองมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว ในพื้นที่ที่มีการสัมผัสเชื้อ ที่ทำงาน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือสถานที่ออกกำลังกาย หากผู้ติดเชื้อมีอาการไอ จาม แล้วละอองน้ำมูกน้ำลายหล่นไปเกาะตามพื้นผิวแนวราบ เช่น โต๊ะ พื้นห้อง หรือใช้มือปิดปากเวลาไอ จาม แล้วไปหยิบจับ ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง จึงควรมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นประจำ อย่างน้อยวันละครั้ง นอกจากการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว มีอีกวิธีนึงที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้คือการปล่อยอนุภาคAOPs ions ออกไปในอากาศเพื่อทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุและที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้คือ เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส Rapid Recovery Unit Air Purification and Control System แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น RRU-16 ผลิตภัณฑ์RGF จากประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

 • สามารถฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิวของวัสดุๆต่างๆได้ อาทิเช่นพื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของภายในห้อง
 • สามารถกำจัดกลิ่นในอากาศ ได้แก่กลิ่นไอระเหยของสารเคมี กลิ่นควัน กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่างๆได้
 • มีAbsorbing Media Filter ช่วยเร่งการทำงานในการกำจัดกลิ่น และกรองฝุ่นละออง
 • การติดตั้ง เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ มีขนาดตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 26x13x15 นิ้ว
 • มีอัตราความเร็วในการทำงานไม่น้อยกว่า 88 CFM
 • มีชุดควบคุมการตั้งเวลาการทำงาน
 • ทุก 12 ตารางเมตร ใช้เวลา 15 นาทีในการฆ่าเชื้อ ซึ่งรวดเร็วมาก
 • ต่างจากUV และ โอโซน สามารถเปิดทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคหรือรับกลิ่นไอสารระเหย โดยที่Cell สร้างปฏิกิริยา Oxidizer ขั้นสูง
 • อายุการใช้งานหลอด PHI UNIT 18,000 ชั่วโมง

เปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ใช้งานได้ 2 ปี

เปิดใช้งานต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน ใช้งานได้ 4 ปี

เปิดใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน ใช้งานได้ 6 ปี

หลักการทำงาน  

 • การฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น เป็นการทำงานที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำงาน เพื่อป้องกันสารตกค้าง หรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่อาศัย อยู่ภายในสถานที่ติดตั้ง
 • มีCell ทำปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นขั้นสูงในการสร้าง Super Oxide Ions, Hydroxyl Radicals และ Hydroperoxyl หรือ Hydroperoxide ions จากความชื้นในอากาศและอ็อกซิเจน เรียกว่า AOPs ion
 • สามารถปล่อย AOPs ions ออกมาสู่ภายนอกเครื่อง เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานที่ติดตั้ง และกำจัดกลิ่นต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นการนำพาอากาศผ่านสู่ตัวเครื่อง เพื่อลดปัญหาการดึงอากาศเข้าสู่ตัวเครื่องไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการแพร่เชื้อโรคหรือกลิ่นในอาคารได้

ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อถือได้ไหม

 • เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ TUV
 • มีผลการทดลองประสิทธิภาพการทำงานจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศดังนี้
 1. การทดสอบการฆ่าเชื้อ Microbactrium Spp. (วัณโรค), H1N1 (ไข้หวัดใหญ่) , Methicillin Resistant Staphylococcus aureus บนพื้นผิววัสดุเพื่อความมั่นใจว่านอกจากฆ่าเชื้อโรค ดังกล่าวในอากาศได้ แล้วยังสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ตามพื้นผิววัสดุอื่นๆได้และหรือการทดสอบฆ่าเชื้อโรคอื่นๆ
 2. การทดสอบการกำจัดกลิ่นจากไอระเหยของสารเคมี Formaldehyde หรือ Ethylene หรือ Cleaning Chemicals อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง