เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ รุ่น Save Cost

การใช้เครื่องวัดไข้อาจเชื่อถือไม่ได้ เพราะอุปกรณ์ด้อยประสิทธิภาพหรือการวัดไม่ถูกวิธี เสี่ยงทำให้ผู้ป่วยที่ติดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หลุดรอดการตรวจได้ บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด จึงขอแนะนำ เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสตัวบุคคล

เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสตัวบุคคล

รุ่น Save Cost
• สามารถวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดพร้อมหน้าจอแสดงผล
• หยดน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
• ส่งสติ๊กเกอร์ติดตัวบุคคลอัตโนมัติ
• เสาสัญญาณไฟแสดงสถานะ
• โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน
• ได้รับมาตรฐานISO17025