เคลื่อนย้ายสิ่งส่งตรวจ ด้วย Portable Refrigeration/Freezer

จากบทความที่แล้ว ได้กล่าวถึงระบบติดตามสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่งปัจจุบัน ในแต่ละโรงพยาบาลมีการนำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่คนในชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริการเจาะเลือดถึงบ้านสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาล อาทิเช่น คนไข้ที่มีโรคประจําตัว โรคเรื้อรัง คนไข้ติดเตียง ไม่สะดวกกับการเดินทาง หรือคนไข้ที่มีใบสั่งแพทย์

สิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง หรือ specimen) คือสิ่งที่นำมาทดลองทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีวิธีเก็บและการรักษาสภาพก่อนการตรวจ และจุดประสงค์ของการตรวจที่แตกต่างกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดให้ถูกต้อง หากสิ่งส่งตรวจเก็บมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย

ยกตัวอย่างเช่น

1.ปัสสาวะ, อุจจาระ : ต้องรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง) หากไม่ได้ ส่งภายใน 1 ชั่วโมง ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส

2. สิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถเจาะหรือดูดได้ สิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วย swab เช่น หนอง ต้องเก็บหลอด swab ไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส

3.เลือด ต้องนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีโดยไม่ต้องแช่เย็น ในกรณีตรวจหาแอนติเจน Aspergillus galactomannan ต้องส่งเลือดถึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะ หรือหากมีความจำเป็นต้องเก็บเลือดค้างคืน ให้เก็บในตู้เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เห็นความสำคัญในจุดนี้ ขอแนะนำตู้เย็นพกพาเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับ ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจ ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างที่ต้องการ

  • ตู้เย็นแช่แข็งพกพา Dometic ไซส์ 85-88 ลิตร เก็บหลอดทดลองได้มากกว่า 1,000 หลอด
  • รองรับทั้งกระแสไฟบ้าน 100-240 VAC และไฟรถยนต์ 12/24 VDC โดยเสียบไฟกับช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์
  • สามารถทำความเย็นสูงสุด +10 °C และ ต่ำสุด -22°C สามารถแช่แข็งได้
  • หน้าจอ TFT LCD แสดงอุณหภูมิแบบDigital สามารถเลือกปรับตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ
  • ทำงานด้วยระบบ *VMSO3 Compressor Fridge/Freezer
  • Compressor ทำงานเงียบไม่มีเสียงรบกวน และประหยัดพลังงาน
  • สามารถควบคุมอุณหภูมิผ่านแอพพลิเคชั่น
  • รูปทรงออกแบบให้เหมาะการใช้งานหนักหรือกิจกรรมกลางแจ้ง
  • มีช่อง USB (Output) สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่น ชาร์จโทรศัพท์
  • อุปกรณ์ยังออกแบบมาเหมาะแก่การใช้งานหนักหรือกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้งานบนพื้นที่ ที่มีการสั่นไหวได้ เฉพาะทาง จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ รถพยาบาลเคลื่อนที่ หรือ รถภาคสนาม

CFX100W

CFX95DZW

จากรูป เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการรักษาความเย็นของตู้เย็น Dometic โดยตั้งความเย็นไว้ที่ 2 องศาเซลเซียส พบว่าตู้เย็นสามารถรักษาความเย็นได้คงที่

สามารถใช้งานร่วมกับ PowerOak หรือแบตสำรองแบบพกพา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Solution ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง