มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พาหนะ ยุคอนาคต

       ในปี2020  กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้น เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า รถมอเตอร์ไซค์แบบเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเฟืองท้าย ที่ต้องคอยเซอร์วิส คอยเติมกันตามระยะตรวจสอบต่างๆ ทว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรามีหน้าที่เพียงตรวจสอบระบบการทำงานของตัวรถ เช็คลมยาง เช็คเบรค เช็คปริมาณแบตเตอร์รี่ เพียงเท่านี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะมีเพียงแค่ยางกับผ้าเบรคที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพัฒนาไปไกลมากถึงขั้นสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสภาพรถด้วยตนเองได้แล้ว ทำให้ผู้ขับขี่สามารถดูแลรักษารถได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งศูนย์บริการหลังการขายแบบเดิม

 

กลุ่มธุรกิจให้เช่ารถ จากเดิมที่ใช้รถแบบเชื้อเพลิงในการปล่อยเช่า หันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปล่อยเช่า โดยพัฒนาระบบซอฟแวร์ ให้สั่งการใช้งานผ่านระบบได้ ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทรถ หยุดรถ ,วัดปริมาณแบตเตอรี่ของรถ ปัจจุบัน มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เลือกหลายแบบหลายราคา ขับได้ระยะทางไกลหลายกิโลเมตร ต่อการชาร์จ1 ครั้ง  ราคาจับต้องได้ ที่สำคัญสามารถจดทะเบียนได้

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องมีสเปกอย่างไรจึงจดทะเบียนได้

ในส่วนของสเปกของ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น ต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 0.25 กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ โดยต้องมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขั้นตอนการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้น มีขั้นตอนในการจดทะเบียนซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับการจดทะเบียนรถประเภทอื่น และสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที เพียงเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  • หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและหลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่

 

  1. สัญญาซื้อขาย
  2. สัญญาเช่าซื้อ
  3. ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
  4. หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  5. แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
 
Credit : https://www.autospinn.com/2020/02/electricscooterlicencesplate2020thailand77034