Solution HA HD (เบรคกระทันหัน,ออกตัวกระชาก)

ประโยชน์ของSolution HA HD ทราบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในเชิงบริหาร เช่น ให้Incentive กรณีขับรถไม่ประมาท ใช้ข้อมูลอ้างอิงในกรณี เกิดอุบัติเหต บทความที่เกี่ยวข้องกับSolutionนี้ คุมต้นทุนธุรกิจขนส่ง ด้วยGPS TRACKING Click here Product ที่เกี่ยวข้องกับ Solution นี้ BTT ONE Click here

Continue Reading Solution HA HD (เบรคกระทันหัน,ออกตัวกระชาก)