โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครูของประชาชน

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กไทย ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครูของประชาชน เพราะการศึกษา คือรากฐานสำคัญที่จะสร้างเยาวชน ในสังคมให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม แต่ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กหลายร้อยแห่งในพื้นที่ห่างไกล กำลังพบกับปัญหา “การขาดแคลนครู” ทำให้นักเรียนหลายร้อยชีวิตไร้ซึ่ง “ครู” คอยนำทาง

Continue Reading โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครูของประชาชน