เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับหน่วยงานที่ในแต่ละวันมีผู้คนผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ หรือแม้แต่ ร้านสะดวกซื้อ  ต่างเตรียมพร้อมออกมาตรการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบกด และมีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้าพื้นที่

เพื่อรักษาระยะห่าง (social distancing) ระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่วัดไข้ ณ จุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดไข้  ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีใช้เครื่องที่แตกต่างกันตามความเข้าใจ บางคนยิงใกล้ บางคนยิงไกล บางคนบริเวณหน้าผาก บางคนยิงหลังใบหู นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการวัด เช่น วัดบนถนนที่มีฝุ่นหนา หรือวัดในรถที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการใช้เครื่องวัดไข้อาจเชื่อถือไม่ได้ เพราะอุปกรณ์ด้อยประสิทธิภาพหรือการวัดไม่ถูกวิธี เสี่ยงทำให้ผู้ป่วยที่ติดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หลุดรอดการตรวจได้ บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด จึงขอแนะนำ เครื่องคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสตัวบุคคล สามารถวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดพร้อมหน้าจอแสดงผล หยดน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และส่งส่งสติ๊กเกอร์สหรับคัดกรองอัตโนมัติ