Fall Prevention Sensor

ระบบป้องกันการตกเตียง ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์เพื่อป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บนเตียงทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ดีเทคจากน้ำหนักการกด โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น และแดชบอร์ดเมื่อผู้ป่วยมีท่าทางหรือลักษณะการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงต่อการตกเตียง ผ่านหลักการ change to fall score เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการตก ผู้ดูแลจะรับรู้ว่าขณะนี้ผู้ป่วยอยู่บนเตียงหรือไม่ อยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา มีท่าทางยังไง เสี่ยงที่จะตกเตียงกี่เปอร์เซ็นต์ เสมือนคนไข้อยู่ในสายตาตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบป้องกันการตกเตียง ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์เพื่อป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บนเตียงทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ดีเทคจากน้ำหนักการกด โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น และแดชบอร์ดเมื่อผู้ป่วยมีท่าทางหรือลักษณะการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงต่อการตกเตียง ผ่านหลักการ change to fall score เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการตก ผู้ดูแลจะรับรู้ว่าขณะนี้ผู้ป่วยอยู่บนเตียงหรือไม่ อยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา มีท่าทางยังไง เสี่ยงที่จะตกเตียงกี่เปอร์เซ็นต์ เสมือนคนไข้อยู่ในสายตาตลอด 24 ชั่วโมง

ประกอบด้วย

  • ชุดแผ่นเซ็นเซอร์
  •  สายไฟฟ้า
  • กล่องรับ-ส่งสัญญาณ