เตรียมพร้อมรับมือเมื่อตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้โลกตกอยู่ในความไม่แน่นอน ขณะที่ข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดในครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนจิตตกอย่างต่อเนื่อง หน้ากากอนามัย เปรียบเหมือนสิ่งของจำเป็นที่แทบทุกคนต้องมีไว้ติดตัว เพื่อป้องกันเชื้ออันตรายนี้ แต่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แค่หน้ากากอนามัยนั้นไม่เพียงพอ ในโรงพยาบาลพวกเขาทุกคนเป็นด่านแรก ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส  โควิด – 19 ก็เพิ่มขึ้นด้วย ท่ามกลางภาวะที่อุปกรณ์ป้องกันตัวที่ยังขาดแคลน และระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีช่องโหว่อยู่บ้างทำให้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว นอกจาก เวชภัณฑ์ ชุด PPE, หน้ากาก N95 , ถุงมือพลาสติก ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้ว แคปซูลความดันลบก็จัดเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สามารถนำมาเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ ขอแนะนำ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบ รุ่น NP-01 ผลิตภัณฑ์ MED ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบโดยติดตั้งระบบกรองอากาศแรงดันลบเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตรายและอุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนแก่ทีมผู้ใช้งาน ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตรายที่ทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุด

นอกจากป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง CT Scan เพื่อลดความเสี่ยงของ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือ ทำให้ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ผลิตภัณฑ์ NP-01 ถูกออกแบบให้มีขนาดพอดีสําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รองรับการตรวจผ่านเครื่อง CT Scan ซึ่งได้รับการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีใช้งานจริงกับโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกด้วย