พนักงาน บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร่วมใจมาช่วยกันทำ Face Shield DIY เพื่อส่งมอบ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และ โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลากรได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Face Shield คืออะไร

Face Shield คือ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากการติดเชื้อ ในภาษาไทยเรียกว่า “กระจังป้องกันใบหน้า” มีคุณสมบัติป้องกันการกระเด็นของเลือดและสารจากร่างกายผู้ป่วย ทางการแพทย์ใช้เมื่อต้องล้างของ เทสารคัดหลั่ง เก็บขยะ เก็บผ้าใช้แล้วของผู้ป่วย

Face Shield นำมาใช้งานทางการแพทย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ดังนั้นประชาชนสามารถปรับใช้ Face Shield เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ และองค์กรควรเตรียม Face Shield ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้คน และของใช้ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

 

 

วิธีทำ Face Shield DIY

Leave a Reply