บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กไทย ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครูของประชาชน เพราะการศึกษา คือรากฐานสำคัญที่จะสร้างเยาวชน ในสังคมให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม แต่ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กหลายร้อยแห่งในพื้นที่ห่างไกล กำลังพบกับปัญหา “การขาดแคลนครู” ทำให้นักเรียนหลายร้อยชีวิตไร้ซึ่ง “ครู” คอยนำทาง

พวกเราได้ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดตะเฆ่ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินสนับสนุนและสิ่งของ มาสร้างแปลงผักอินทรีย์พร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้โรงเรียนพร้อมกับคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการปลูกผักขายนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนครูอัตราจ้าง เพื่อให้ครูได้สอนหนังสือในโรงเรียนชุมชนต่อไป และส่งมอบชุดนาฬิกา 1 School 1 Time ติดตั้งบริเวณหน้าเสาธง ห้องพักครู และห้องประชุม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์สืบไป

Leave a Reply